رزومه من

رزومه من

  • خانه
  • رزومه من
  • انجام بیش از صد ها پرونده موفق در جهت احقاق حقوق افراد و نهادهای مختلف , وکیل بانک سینا و چندین شرکت و نهاد مختلف