بررسی مسولیت تضامنی ماده ۱۹ قانون صدور چک

بررسی مسولیت تضامنی ماده ۱۹ قانون صدور چک

 • خانه
 • پادکست
 • بررسی مسولیت تضامنی ماده ۱۹ قانون صدور چک
 • بررسی مسولیت تضامنی ماده ۱۹ قانون صدور چک

  Share
  422 بازدید


   بدیهی است در قانون مدنی ایران مسولیت که به وکالت از اصیل انجام میشود با فرد وکیل نیست و با شخص موکل است .

  اما در ماده ۱۹ قانون صدور چک این اصل پذیرفته نشده و اگر چک به نمایندگی یا وکالت صاحب حساب صادر شده باشد فرد صادر کننده با شخص صاحب حساب مسولیت تضامنی دارد .

  چنانچه شما به هر دلیل با چنین مورد قانونی روبرو هستید استفاده از تجربیات یک وکیل خوب و خوش سابقه در اصفهان میتواند به شما در این خصوص اطلاعات کافی ارائه نماید.