قواعد فقهی و حقوقی در آرا دادگاهها مبحث اباحه

قواعد فقهی و حقوقی در آرا دادگاهها مبحث اباحه

 • خانه
 • ویدئو
 • پادکست
 • قواعد فقهی و حقوقی در آرا دادگاهها مبحث اباحه
 • قواعد فقهی و حقوقی در آرا دادگاهها مبحث اباحه

  Share
  39 بازدید
   
  اباحه به معنای اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف و اخذ چیزی است و در ماده ۹۲ و مواد ۱۲۰ و ۱۴۷ از قانون مدنی آمده است.

   ژنو ساید تعریف یا تحریف

   پادکست
   بازدید: 141