مهلت های رجوع دارنده چک به ضامن

مهلت های رجوع دارنده چک به ضامن

 • خانه
 • پادکست
 • مهلت های رجوع دارنده چک به ضامن
 • مهلت های رجوع دارنده چک به ضامن

  Share
  214 بازدید
   
  شرایط تحقق مسوولیت برای مسوولان اسناد تجاری یکسان نمیباشد و در باب ضامنین و ظهر نویسان چک اعم از مهلت طرح دعوی و اخذ گواهی عدم پرداخت تفاوت دارد.