نقد رای تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

نقد رای تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

 • خانه
 • پادکست
 • نقد رای تغییر غیر مجاز کاربری اراضی
 • نقد رای تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

  Share
  209 بازدید

   حسب قانون کیفری ایران تغییر غیر مجاز کاربری اراضی جرم محسوب میگردد .

  در این گفتار به یک نمونه رای در این خصوص اشاره میکنیم و آنرا مختصرا نقد مینماییم .