بهترین وکیل امور حقوقی در اصفهان

بهترین وکیل امور حقوقی در اصفهان

 • خانه
 • تخصصهای وکیل خوب در اصفهان
 • بهترین وکیل امور حقوقی در اصفهان
 •   

   

  ۱-استفاده از ظرفیت سازش پذیری افراد 
     سفارش همیشگی من به تلاش و کوشش جهت آشتی سازی بین طرفهای درگیر در پرونده که یک وکیل خوب حقوقی در اصفهان  آن را از زمره اخلاقیات خود محسوب میکند و همواره تاکید دارد که هر طور شده  حداقل  یک جلسه دوستان و معتمدین طرفهای درگیر را ترغیب به آشتی دادن دوستان خود بنماید .کمترین فایده تلاش جهت سازش ایجاد نوعی حس درک و همدردی بین شما و موکلتان است .

  البته اصرار بیش از اندازه هم در این باب میتواند موکلتان را به شما بد گمان کند و به توهم ذهنی او دامن بزند که حتما وکیلم طرف را میشناسد یا خدایی نکرده میخواهد در احقاق حقوق من کوتاهی کند و هزاران فکر دیگر که بر سر انسان جایز الخطا در آنی میرسد و انسان ناگزیر به آنها فکر میکند ولو ناخواسته .

  ۲- اشراف به دلایل له و علیه موکل 


  مسلما اشتباه است اگر فکر کنیم ما و موکل ما همیشه برنده است .هرچند طرف دعوی موکل انسان عامی و بیسوادی هم باشد باید باز هم به همه جوانب پرونده با دقت نگاه کرد و دلایل موکل را از هر نوع که هست سنجید . که حکما و قدما گفته اند دشمن را کوچک شمردن از نشانه های سفاهت است.نکته مهم در پرونده های حقوقی اشراف به وضعیت موکل است ، یعنی سنجیدن تمام دلایل به له و علیه موکل یعنی ابتدا در هنگام مشاوره از وی بخواهد بی کتمان آنچه میداند را به وی بگوید اعم از اینکه چه دلایلی را موکل به نفع یا به ضرر خودش میپندارد از او بخواهد بی کم و کاست و کامل و تکمیل هر آنچه به قول معروف در آستین دارد را رو کند    بعد از این مرحله چنانچه پرونده موکل در جریان دادگاه باشد بایستی ابتدا فقط یک حق مطالعه پرونده از موکلش گرفته و به دادگاه جهت مطالعه برود اینکار ۲ فایده دارد ۱ -هم میزان صداقت موکل را با وکیل میفهمد  که چقدر راستگو بوده و در دفتر آنچه به وکیل گفته با آنچه وکیل در پرونده خوانده چه میزان همسان است و ۲-  اینکه میتواند با چشمی باز با بررسی برگه های پرونده نسبت به ماهیت مدارک و اسناد موجود مداقه کند. و با قبول وکالت از موکل خود تدارک دفاع ببیند .

  وکیل حقوقی خوب در اصفهان باید چنانچه موکل پیش از دادخواست هم به او رجوع کرد عینا مثل مرحله بعد از دادخواست در دادگاه که خدمت شما عرض نمودم به ارزیابی ادله موکل خویش بپردازد


  ۳: ذات وکالت ضمانت پذیر نیست 


  هیچگاه توقع موکل را بیخود کم یا زیاد نکنید چرا که وکیل مسوول به نتیجه نیست ولی مسوول به تلاش و پیگیری است و اجرت حق الوکاله هم جهت صرف حتمی شدن کار به وکیل تعلق نمیگیرد بلکه وکیل اجرت علم و عمل و ابتکار خود در پرونده و پیشبرد آن را از موکلش دریافت میدارد.


  چه اینکه تضمین دادن به نتیجه نه تنها اخلاقا بلکه از ؛لحاظ اعمال وکالتی نیز مستوجب عقاب است ،پس سودی ندارد گفتن امری که جز ذات خداوند پاک کسی انتهای آن را نمیداند و البته وکیل هم نباید موکل را که دلایل محکمه پسندی دارد نا امید دارد که نا امیدی از لطف خداوند از انسان شایسته نیست .

   

  در ذیل  انواع عناوین پرونده ها در خصوص موضوعات حقوقی را ذکر میکنیم :

  وکیل عالی وآنلاین در اصفهان علیرضا شیشه گر 

  )) وکیل مطالبه خسارت به طور کلی   وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و…و اسناد عادی    وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول   وکیل الزام به تنظیم سند اتومبیل   وکیل ابطال سند مالکیت   وکیل ابطال سهام شرکت   وکیل ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و …    وکیل الزام به انتقال سهم یا شرکت   وکیل استردا د اموال منقول   وکیل دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم     وکیل اختلاف ناشی از پیمان ها   وکیل ابطال عملیات اجرایی،اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته   وکیل مطالبه سهم الشرکه   وکیل مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت   وکیل الزام به ایفای تعهد مالی   وکیل اعتراض ثالث به دعاوی فوق   وکیل ورود ثالث به دعاوی فوق   وکیل تقابل به دعاوی فوق   وکیل دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معامله و بی اعتباری سند   وکیل اعتراض به ثبت   وکیل مطالبه ثمن   وکیل اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله   وکیل استردادمبیع و ثمن   وکیل مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد   وکیل مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد   وکیل الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت   وکیل انحلال شرکت بازرگانی   وکیل بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد   وکیل خلع ید   وکیل الزام به تغییر چاه توالت و دستشویی و باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است  وکیل مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب   وکیل قلع و قمع بنا در صورت اختلاف در مالکیت   وکیل مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله     وکیل ابطال رای داور در صورتی که موضوع مال باشد   وکیل دعاوی مربوط به حق تالیف ،تصنیف و حق اختراع   وکیل دعوای مالکیت     وکیل اعتراض به تحدید حدود   وکیل دعوای افراز،تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت   وکیل ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت   وکیل دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت   وکیل الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت   وکیل استرداد لاشه چک ،سفته و برات  وکیل درخواست صلح وسازش در امور مالی   وکیل دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد  وکیل دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله   وکیل دعوای ابطال اجاره نامه ملک مزروعی   وکیل اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک  وکیل دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه   وکیل دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه  وکیل -تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت   وکیل الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیتت   وکیل مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست  وکیل مطالبه اجور معوق  وکیل مطالبه سرقفلی   وکیل تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن     وکیل مطالبه اجرت   وکیل مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طور مستقل    وکیل الزام به تعهد غیرمالی   وکیل دعوای ثبت علایم تجاری و اختراع   وکیل دعوای تخلیه   وکیل تامین خواسته   وکیل دستور موقت    وکیل ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند تخلیه   وکیل تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور   وکیل حکم فروش مال غیر منقول   وکیل تصرف عدوانی،ممانعت از حق ومزاحمت از حق    وکیل تفکیک ملک و فک رهن   وکیل افراز در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد   وکیل اعتراض به رای هیئت تشخیص   وکیل دعوای ورشکستگی و انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه      وکیل اعتراض به نظریه کمسیون ماده ۲ قانون زمین شهری   وکیل تصحیح نام در مدرک تحصیلی   وکیل دعوای رفع رطوبت   وکیل تنفیذ صلح نامه عادی   وکیل دعوای ابطال رای داور در صورتیکه رای داوری مربوط به حقوق مالی نباشد     وکیل درخواست سازش بین طرفین تا هر مقداری که خواسته باشد     وکیل اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها     وکیل در وقف و تولیت   وکیل اعتراض به رای هیدت عالی نظام پزشکی   وکیل دعوای تغییر جنسیت   وکیل دعوای ابطال پروانه حفر چاه   وکیل تایید قولنامه     وکیل بطلان مال مشاع به شرط عدم اختلاف ذر مالکیت   وکیل ابطال فروش مال مشاع به شرط اختلاف در مالکیت   وکیل دعوای تزویر و حعل در اسناد   وکیل بطلان تعهدات در صورتیکه موضوع تعهد مالی نباشد     وکیل دعوای اعتبار ورشکسته    وکیل استرداد عین چک و اوراق بهادار   وکیل دعوای اعسار   وکیل تشخیص صحت تاریخ معامله  وکیل دعوای راجع به حقوق ارتفاقی   وکیل -نصب قیم ،عزل قیم،نصب امین ،ضم امین   وکیل صدور حکم موت فرضی   وکیل مهر و موم وتحریرو در خواست تحریر ترکه   وکیل بطلان ترکه   وکیل صدور حکم حجر،تعیین تاریخ حجر وکیل اخراج ثلث از ماترک   وکیل الزام به فروش ترکه   وکیل گواهی رشد   وکیل تنفیذ وصیت نامه   وکیل گواهی حصر وراثت      وکیل - استردادشیربها   وکیل استردادجهیزیه علیرضا شیشه گر  وکیل مطالبه مهریه   وکیل مطالبه نفقه معوقه ،ایام عده،افزایش و تعیین نفقه آینده   وکیل ازدواج مجدد   وکیل الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع   وکیل گواهی عدم سازش   وکیل تمکین   وکیل درخواست حضانت و کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک  وکیل انکارزوجیت   وکیل دعوای نسب   وکیل دعوای وصایت و فرزندخواندگی  وکیل ابطال واقعه فوت   وکیل رفع واقعه فوت از سند سجلی  وکیل ابطال نسب یا نفی آن   وکیل دعوای ابوت و یا بنوت   وکیل اثبات بلوغ برای ازدواج   وکیل تغییر نام کوچک   وکیل اثبات سیادت   وکیل تصحیح و ابطال شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات   وکیل اصلاح تاریخ فوت در گواهی فوت   وکیل تغییرجنسیت   وکیل دعوای الزام به استرداد سند (مگر اینکه موضوع سند جنبه مالی نداشته باشد نام خصوصی و عکس خانوادگی)  دعوای زوجیت   وکیل دعوای حجر  وکیل خلع ید(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)   وکیل درخواست افراز(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)   وکیل تقسیم فروش مال مشاع(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)    وکیل دعاوی راجع به موجر و مستاجر  وکیل میزان حق الوکاله وکیل   وکیل دعوای مزاحمت ،ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول((

  علیرضا شیشه گر وکیل پایه یک دادگستری متخصص و خبره ،بهترین وکیل در پرونده های حقوقی ،کیفری ،خانواده  طلاق و مهریه، و مواد مخدر در اصفهان