مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش اول

مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش اول

 • خانه
 • پادکست
 • مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش اول
 • مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش اول

  Share
  171 بازدید
   

   

  به طور کلی خسارت‌هایی که از فعالیت‌های دولت به بار می آید به سه دسته تقسیم می شوند:

  ۱· صدمات وارده به حقوق بنیادی و عمومی مردم ۲· خسارات

  وارد به واسطه فعالیت های اقتصادی دولت ۳·خسارات ناشی از عملکرد دولت در ارائه خدمات عمومی ·

   استفاده از تجربیات یک وکیل خوب و خبره در اصفهان میتواند در این خصوص به شما در آگاهی از این نهاد حقوقی کمک کند