مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش دوم

مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش دوم

 • خانه
 • ویدئو
 • پادکست
 • مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش دوم
 • مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش دوم

  Share
  16 بازدید

  مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش دوم 
   

   خسارات ناشی از عملکرد دولت در ارائه خدمات عمومی موضوع بحث مسئولیت مدنی دولت را تشکیل می‌دهد

  و به نظر می‌رسد تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ اولین اقدام تقنینی دربار کردن مسئولیت مدنی بر عهده دولت در حقوق ایران می باشد·

  استفاده از تجربیات یک وکیل خوب و خوش سابقه در اصفهان را در این زمینه فراموش نکنید .

   ژنو ساید تعریف یا تحریف

   پادکست
   بازدید: 141