اجرای موقت حکم ورشکستگی در قانون و رویه قضایی بخش اول

اجرای موقت حکم ورشکستگی در قانون و رویه قضایی بخش اول

 • خانه
 • پادکست
 • اجرای موقت حکم ورشکستگی در قانون و رویه قضایی بخش اول
 • اجرای موقت حکم ورشکستگی در قانون و رویه قضایی بخش اول

  Share
  336 بازدید

   

   

   

  هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

  اجرای موقت یک امتیاز است که طی آن یک حکم غیر قطعی را بدون درنگ به اجرا می گذارند هرچند از آن حکم به یکی از طرق  مانع اجرای احکام شکایت شده باشد.مواردی که قانونگذار اجرای موقت را مجاز می‌شمرد محدود است یکی از این موارد ماده ۴۱۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در خصوص حکم ورشکستگی می باشد .  برای آگاهی کامل در این خصوص میتوانید با یک وکیل خوب و خوش سابقه در اصفهان مشورت نمایید .