اجرای موقت حکم ورشکستگی در قانون و رویه قضایی بخش اول

اجرای موقت حکم ورشکستگی در قانون و رویه قضایی بخش اول

 • خانه
 • ویدئو
 • پادکست
 • اجرای موقت حکم ورشکستگی در قانون و رویه قضایی بخش اول
 • اجرای موقت حکم ورشکستگی در قانون و رویه قضایی بخش اول

  Share
  57 بازدید

   
  اجرای موقت حکم ورشکستگی بخش اول    
  هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

  اجرای موقت یک امتیاز است که طی آن یک حکم غیر قطعی را بدون درنگ به اجرا می گذارند هرچند از آن حکم به یکی از طرق  مانع اجرای احکام شکایت شده باشد.مواردی که قانونگذار اجرای موقت را مجاز می‌شمرد محدود است یکی از این موارد ماده ۴۱۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در خصوص حکم ورشکستگی می باشد .


   ژنو ساید تعریف یا تحریف

   پادکست
   بازدید: 192

   آزادی تحت نظارت الکترونیکی

   پادکست
   بازدید: 120