اجرای موقت حکم ورشکستگی در قانون و رویه قضایی بخش دوم

اجرای موقت حکم ورشکستگی در قانون و رویه قضایی بخش دوم

 • خانه
 • پادکست
 • اجرای موقت حکم ورشکستگی در قانون و رویه قضایی بخش دوم
 • اجرای موقت حکم ورشکستگی در قانون و رویه قضایی بخش دوم

  Share
  252 بازدید

   

  اجرای موقت حکم ورشکستگی بخش دوم 

   

   
  آگاهی کامل از مفهوم اجرای موقت می تواند مشکلات ناشی از تفاوت دیدگاه های حقوقدانان و قضات را که قطعاً شالوده

  آرای صادره از دادگاه ها و نحوه اجرای احکام ورشکستگی است ،
  را برطرف نماید در این خصوص دو دیدگاه مطرح شده  یک دیدگاه اجرای حکم ورشکستگی را تنها ناظر بر تسویه کامل امور ورشکسته مطابق با ماده ۴۱۷ می‌داند.


  و دیگر دیدگاه نیز همان ماده ۴۱۷ را فقط به مهر و موم
  و حفظ اموال سرایت می‌دهد.

  در این گفتار به بررسی این دو دیدگاه بیان  شده می پردازیم.


                         برای اطلاع کامل درباره این نهاد قانونی از یک وکیل خوب در اصفهان بپرسید
                                 و از تجارب یک وکیل خوش سابقه در اصفهان بهره مند شوید .