آزادی تحت نظارت الکترونیکی

آزادی تحت نظارت الکترونیکی

 • خانه
 • پادکست
 • آزادی تحت نظارت الکترونیکی
 • آزادی تحت نظارت الکترونیکی

  Share
  1704 بازدید

   

   

  مراقبتهای الکترونیکی یکی از ابزارهای فردی کردن مجازاتها و از جایگزینهای حبس میباشد .


    از ویژگیهای این نهاد کم هزینه بودن و کاستن از جمعیت زندانیان و از بین بردن آثار حبس و نیز حبس زدایی میباشد ،و در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز کاربرد دارد مثلا در ماده ۲۱۷ از قانون آیین دادرسی کیفری از بین قرارهایی تامین کیفری اینگونه آمده است:


  (( التزام به عدم خروج از منزل یا محلاقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات))

   

   در این روش فرد به جای اینکه پایش به زندان باز شود و در آنجا بیشترهم با رمز و رموز جرائم آشنا شود با این تدبیر مدت حبس خود را در محدوده معین وعمدتا در شهر خود سپری میکند.
   

  مسلما تماس با وکیل پایه یک دادگستری اصفهان و استفاده از تجربه وکیل اصفهان ،در چیستی  و شرایط بهره مندی از این نهاد قانونی اطلاعات کامل داده ،شما را در اشراف همه جانبه نسبت به پرونده خود در دادگاه آگاهی بخش خواهد بود.