بررسی مسولیت تضامنی ماده ۱۹ قانون صدور چک

بررسی مسولیت تضامنی ماده ۱۹ قانون صدور چک

 • خانه
 • پادکست
 • بررسی مسولیت تضامنی ماده ۱۹ قانون صدور چک
 • بررسی مسولیت تضامنی ماده ۱۹ قانون صدور چک

  Share
  2300 بازدید


   بدیهی است در قانون مدنی ایران مسولیت که به وکالت از اصیل انجام میشود با فرد وکیل نیست و با شخص موکل است .

  اما در ماده ۱۹ قانون صدور چک این اصل پذیرفته نشده و اگر چک به نمایندگی یا وکالت صاحب حساب صادر شده باشد فرد صادر کننده با شخص صاحب حساب مسولیت تضامنی دارد .

  چنانچه شما به هر دلیل با چنین مورد قانونی روبرو هستید استفاده از تجربیات یک وکیل خوب در اصفهان میتواند به شما در این خصوص اطلاعات کافی ارائه نماید.

  مدرسه حقوق : جناب آقای مهدی جهانبخش هرندی