قواعد فقهی و حقوقی در آرا دادگاهها مبحث اباحه

قواعد فقهی و حقوقی در آرا دادگاهها مبحث اباحه

 • خانه
 • پادکست
 • قواعد فقهی و حقوقی در آرا دادگاهها مبحث اباحه
 • قواعد فقهی و حقوقی در آرا دادگاهها مبحث اباحه

  Share
  817 بازدید

   
  اباحه به معنای اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف و اخذ چیزی است و در ماده ۹۲ و مواد ۱۲۰ و ۱۴۷ از قانون مدنی آمده است.

  همچنین از فحوای ماده ۱۰ قانون مدنی نیز چنین استنباطی میگردد و نیز یا اباحه منافع به عوض که در ماده ۳۳۶ قانون مدنی آمده است .