مهلت های رجوع دارنده چک به ضامن

مهلت های رجوع دارنده چک به ضامن

 • خانه
 • پادکست
 • مهلت های رجوع دارنده چک به ضامن
 • مهلت های رجوع دارنده چک به ضامن

  Share
  1673 بازدید
   

  شرایط تحقق مسوولیت برای مسوولان اسناد تجاری یکسان نمیباشد و در باب ضامنین و ظهر نویسان چک اعم از مهلت طرح دعوی و اخذ گواهی عدم پرداخت تفاوت دارد.با کلیک بر روی مقاله فوق میتوانید مطالب دیگری را در این خصوص بخوانید .
  مدرسه حقوق : جناب آقای داریوش حیدری