مهمترین نکات کاربردی در داوری

مهمترین نکات کاربردی در داوری

 • خانه
 • پادکست
 • مهمترین نکات کاربردی در داوری
 • مهمترین نکات کاربردی در داوری

  Share
  4613 بازدید

   در این گفتار مختصرا در ۵۸ نکته به اهم نکات معتنابه در زمینه داوری در رویه محاکم و نمونه آراء دادگاهها و قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری پرداخته ایم . 
  مدرسه حقوق : جناب آقای مجید میر حسینی