نقد رای تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

نقد رای تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

 • خانه
 • پادکست
 • نقد رای تغییر غیر مجاز کاربری اراضی
 • نقد رای تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

  Share
  1617 بازدید


   حسب قانون کیفری ایران تغییر غیر مجاز کاربری اراضی جرم محسوب میگردد .

  در این گفتار به یک نمونه رای در باب تغییر غیر مجاز کاربری اراضی اشاره میکنیم و آنرا خدمت شما شنوندگان ارجمند تقدیم مینماییم . 
  مدرسه حقوق : سرکار خانمها فریده محمدی ،فاطمه لاوی