حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه

حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه

 • خانه
 • پادکست
 • حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه
 • حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه

  Share
  1845 بازدید
   

   تفاوت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و مصادیق آن 


   در این گفتار به تفاوت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه میپردازیم حقوق بشر در جایی بیشتر مطرح میشود که شرایط صلح باشد ،اما 


   

   ((حقوق  بین الملل بشردوستانه))


   

   در شرایط جنگی مطرح میشود و حال چه جنگی که رخ داده مشروع یا نامشروع باشد طرفین درگیری ملزم به رعایت حق و حقوق افراد نظامی و غیرنظامی در گیر دار آن مخاصمه میباشند .

  مدرسه حقوق : سرکار خانم سمیرا محسن پور