اعتراض ثالث اجرایی چیست؟بخش دوم

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟بخش دوم

 • خانه
 • پادکست
 • اعتراض ثالث اجرایی چیست؟بخش دوم
 • اعتراض ثالث اجرایی چیست؟بخش دوم

  Share
  1659 بازدید
   
  قسمت اول اعتراض ثالث اجرایی را میتوانید در اینجا بشنوید 

  قانون اجرای احکام مدنی ایران موادی از آن قانون را جهت بررسی اعتراض ثالث اجرایی اختصاص داده است .

  چه بسیار است که احکام دادگاه ها در موقع اجرا با حقوق مالی اشخاص ثالث در تعارض قرار میگیرد.

  در این گفتار به بررسی انواع دعاوی اعتراض ثالث اجرایی همچون اعتراض ثالث اجرایی به دستور فروش مال مشاع و نحوه اعتراض شخص ثالث پرداخته ایم .

  استفاده از مشاوره رایگان وکیل حقوقی خوب در اصفهان در این خصوص برای پرونده شما بسیار مفید خواهد بود. 
  مدرسه حقوق : جناب آقای محمد حسن میر شکاری