دانستنیهای حقوقی

دانستنیهای حقوقی

 • خانه
 • آراء
 • دانستنیهای حقوقی
 •  

   این بخش به مرور تکمیل میشود 

   

  مطلب اول   ((مجرب ترین و بهترین وکیل یک عنوان غیر واقعی یا یک معرفی بی ریا ))


   

   

  همه مراجعین به وکلا چه درفضای مجازی و یا چه در جستجو بین آشنایان و دوستان  جهت مشورت با یک وکیل با چنین عناوینی که در ذیل آورده و سپس به بررسی آنها میپردازیم مواجه میشوند و البته که حتی شنیدن این عناوین میتواند بسیار هم اغواء کننده و حتی تا حدی غیر صادقانه نیز باشد و عبارتند از 

  عناوین حقوقی :


  ((بهترین وکیل مطالبه خسارت به طور کلی  بهترین وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و…و اسناد عادی   بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول  بهترین وکیل الزام به تنظیم سند اتومبیل  بهترین وکیل ابطال سند مالکیت  بهترین وکیل ابطال سهام شرکت  بهترین وکیل ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و …   بهترین وکیل الزام به انتقال سهم یا شرکت  بهترین وکیل استردا د اموال منقول  بهترین وکیل دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم    بهترین وکیل اختلاف ناشی از پیمان ها  بهترین وکیل ابطال عملیات اجرایی،اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته  بهترین وکیل مطالبه سهم الشرکه  بهترین وکیل مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت  بهترین وکیل الزام به ایفای تعهد مالی  بهترین وکیل اعتراض ثالث به دعاوی فوق  بهترین وکیل ورود ثالث به دعاوی فوق  بهترین وکیل تقابل به دعاوی فوق  بهترین وکیل دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معامله و بی اعتباری سند  بهترین وکیل اعتراض به ثبت  بهترین وکیل مطالبه ثمن  بهترین وکیل اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله  بهترین وکیل استردادمبیع و ثمن  بهترین وکیل مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد  بهترین وکیل مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد  بهترین وکیل الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت  بهترین وکیل انحلال شرکت بازرگانی  بهترین وکیل بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد  بهترین وکیل خلع ید  بهترین وکیل الزام به تغییر چاه توالت و دستشویی و باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است بهترین وکیل مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب  بهترین وکیل قلع و قمع بنا در صورت اختلاف در مالکیت  بهترین وکیل مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله    بهترین وکیل ابطال رای داور در صورتی که موضوع مال باشد  بهترین وکیل دعاوی مربوط به حق تالیف ،تصنیف و حق اختراع  بهترین وکیل دعوای مالکیت    بهترین وکیل اعتراض به تحدید حدود  بهترین وکیل دعوای افراز،تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت  بهترین وکیل ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت  بهترین وکیل دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت  بهترین وکیل الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت  بهترین وکیل استرداد لاشه چک ،سفته و برات بهترین وکیل درخواست صلح وسازش در امور مالی  بهترین وکیل دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد بهترین وکیل دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله  بهترین وکیل دعوای ابطال اجاره نامه ملک مزروعی  بهترین وکیل اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک

  وکیل

   بهترین وکیل دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه  بهترین وکیل دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه بهترین وکیل -تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت  بهترین وکیل الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیتت  بهترین وکیل مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست بهترین وکیل مطالبه اجور معوق بهترین وکیل مطالبه سرقفلی  بهترین وکیل تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن    بهترین وکیل مطالبه اجرت  بهترین وکیل مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طور مستقل   بهترین وکیل الزام به تعهد غیرمالی  بهترین وکیل دعوای ثبت علایم تجاری و اختراع  بهترین وکیل دعوای تخلیه  بهترین وکیل تامین خواسته  بهترین وکیل دستور موقت   بهترین وکیل ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند تخلیه  بهترین وکیل تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور  بهترین وکیل حکم فروش مال غیر منقول  بهترین وکیل تصرف عدوانی،ممانعت از حق ومزاحمت از حق   بهترین وکیل تفکیک ملک و فک رهن  بهترین وکیل افراز در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد  بهترین وکیل اعتراض به رای هیئت تشخیص  بهترین وکیل دعوای ورشکستگی و انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه     بهترین وکیل اعتراض به نظریه کمسیون ماده ۲ قانون زمین شهری  بهترین وکیل تصحیح نام در مدرک تحصیلی  بهترین وکیل دعوای رفع رطوبت  بهترین وکیل تنفیذ صلح نامه عادی  بهترین وکیل دعوای ابطال رای داور در صورتیکه رای داوری مربوط به حقوق مالی نباشد    بهترین وکیل درخواست سازش بین طرفین تا هر مقداری که خواسته باشد    بهترین وکیل اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها    بهترین وکیل در وقف و تولیت  بهترین وکیل اعتراض به رای هیدت عالی نظام پزشکی  بهترین وکیل دعوای تغییر جنسیت  بهترین وکیل دعوای ابطال پروانه حفر چاه  بهترین وکیل تایید قولنامه    بهترین وکیل بطلان مال مشاع به شرط عدم اختلاف ذر مالکیت  بهترین وکیل ابطال فروش مال مشاع به شرط اختلاف در مالکیت  بهترین وکیل دعوای تزویر و حعل در اسناد  بهترین وکیل بطلان تعهدات در صورتیکه موضوع تعهد مالی نباشد    بهترین وکیل دعوای اعتبار ورشکسته   بهترین وکیل استرداد عین چک و اوراق بهادار  بهترین وکیل دعوای اعسار  بهترین وکیل تشخیص صحت تاریخ معامله بهترین وکیل دعوای راجع به حقوق ارتفاقی  بهترین وکیل -نصب قیم ،عزل قیم،نصب امین ،ضم امین  بهترین وکیل صدور حکم موت فرضی  بهترین وکیل مهر و موم وتحریرو در خواست تحریر ترکه  بهترین وکیل بطلان ترکه  بهترین وکیل صدور حکم حجر،تعیین تاریخ حجربهترین وکیل اخراج ثلث از ماترک  بهترین وکیل الزام به فروش ترکه  بهترین وکیل گواهی رشد  بهترین وکیل تنفیذ وصیت نامه  بهترین وکیل گواهی حصر وراثت     بهترین وکیل - استردادشیربها  بهترین وکیل استردادجهیزیه علیرضا شیشه گر بهترین خانواده اصفهان ، وکیل مطالبه مهریه  بهترین وکیل مطالبه نفقه معوقه ،ایام عده،افزایش و تعیین نفقه آینده  بهترین وکیل ازدواج مجدد  بهترین وکیل الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع  بهترین وکیل گواهی عدم سازش  بهترین وکیل تمکین  بهترین وکیل درخواست حضانت و کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک بهترین وکیل انکارزوجیت  بهترین وکیل دعوای نسب  بهترین وکیل دعوای وصایت و فرزندخواندگی بهترین وکیل ابطال واقعه فوت  بهترین وکیل رفع واقعه فوت از سند سجلی بهترین وکیل ابطال نسب یا نفی آن  بهترین وکیل دعوای ابوت و یا بنوت  بهترین وکیل اثبات بلوغ برای ازدواج  بهترین وکیل تغییر نام کوچک  بهترین وکیل اثبات سیادت  بهترین وکیل تصحیح و ابطال شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات  بهترین وکیل اصلاح تاریخ فوت در گواهی فوت  بهترین وکیل تغییرجنسیت  بهترین وکیل دعوای الزام به استرداد سند (مگر اینکه موضوع سند جنبه مالی نداشته باشد نام خصوصی و عکس خانوادگی)  دعوای زوجیت  بهترین وکیل دعوای حجر بهترین وکیل خلع ید(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)  بهترین وکیل درخواست افراز(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)  بهترین وکیل تقسیم فروش مال مشاع(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)   بهترین وکیل دعاوی راجع به موجر و مستاجر بهترین وکیل میزان حق الوکاله وکیل  بهترین وکیل دعوای مزاحمت ،ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول))

  عناوین جزایی :


  مجرب ترین وکیل سرقت مجرب ترین وکیل ترک نفقه مجربترین وکیل مزاحمت بانوان مجربترین وکیل جرایم سیاسی بهترین وکیل جعل بهترین وکیل ارتشاء بهترین وکیل اخاذی بهترین وکیل جرایم انتخاباتی بهترین وکیل جرایم نظام صنفی بهترین وکیل صدور چك بلامحل بهترین وکیل مشروبات الكلی بهترین وکیل بازداشت غیر قانونی بهترین وکیل جرایم سایبری و رایانه ای بهترین وکیل جرایم مربوط به پلمپ بهترین وکیل صدور چک بلامحل بهترین وکیل سرقت و مفقودی چک  بهترین وکیل افشای اسناد محرمانه و سری دولتی بهترین وکیل فریب در ازدواج تدلیس در نکاح بهترین وکیل اختلاس بهترین وکیل سقط جنين بهترین وکیل افساد فی الارض بهترین وکیل جرایم بودجه بهترین وکیل اقدام علیه امنیت نظامی بهترین وکیل گواهی خلاف واقع بهترین وکیل خرید مال مسروقه بهترین وکیل مزاحمت و ممانعت از حق بهترین وکیل بی احتیاطی در رانندگی ( فوت یا صدمه ) بهترین وکیل اخلال در نظام اقتصادی كشور بهترین وکیل استفاده از سند مجعول بهترین وکیل جرایم سیاسی بهترین وکیل اسید پاشی بهترین وکیل کلاهبرداری بهترین وکیل قماربازی و ربا خواری بهترین وکیل تصرف عدواني بهترین وکیل خیانت در امانت بهترین وکیل قتل عمد و غیر عمد بهترین وکیل توهین به مقدسات بهترین وکیل تخلفات انتظامی قضات بهترین وکیل ایراد صدمات بدني بهترین وکیل معامله به قصد فرار از دین بهترین وکیل جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بهترین وکیل رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت بهترین وکیل تجاوز بهترین وکیل تبانی برای بردن مال غیر بهترین وکیل جرایم نظامی بهترین وکیل جرایم پست بهترین وکیل جرایم نظام مهندسی بهترین وکیل ثبت ملك غیر بهترین وکیل تخریب و اتلاف اموال بهترین وکیل جرایم علیه اموال بهترین وکیل توهین و افتراء بهترین وکیل قسم و شهادت دروغ بهترین وکیل خوداری از كمك به مصدومین بهترین وکیل جرایم حفظ و گسترش فضای سبز بهترین وکیل اخلال درنظم و آرامش عمومی بهترین وکیل جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی بهترین وکیل تمرد نسبت به مامور دولت بهترین وکیل آدم ربایی بهترین وکیل جرایم اطفال بهترین وکیل جرایم نظام پزشكی بهترین وکیل محاربه بهترین وکیل جاسوسي بهترین وکیل فروش مال غیر بهترین وکیل تصرف در اموال دولتی بهترین وکیل فرار زندانيان بهترین وکیل عضویت در گروههای مخالف نظام بهترین وکیل افشای سئوالات امتحانی بهترین وکیل غصب عناوین و مشاغل بهترین وکیل جرایم مربوط به تامین اجتماعی بهترین وکیل حدود ( قذف ، تفخیذ ، زنا ، لواط …) بهترین وکیل تجاوز به عنف بهترین وکیل تمرد نسبت به مامور دولت بهترین وکیل افشای اسرار بهترین وکیل معامله معارض بهترین وکیل  مزاحمت تلفنی بهترین وکیل جرایم علیه اطفال بهترین وکیل جرایم علیه اشخاص بهترین وکیل جرایم حمل و نقل بهترین وکیل جرایم مربوط به اموات بهترین وکیل خرابکاری در صنایع و تاسيسات بهترین وکیل جرایم علیه امنیت کشور بهترین وکیل استفاده از علایم و البسه نظامی بهترین وکیل امتناع از تحویل یا تحصیل طفل بهترین وکیل جرایم مطبوعاتی بهترین وکیل تهدید به قتل بهترین وکیل مواد مخدر   (خوب همانطور که مشاهده میکنید این لیست بلند بالایی از دعاوی حقوقی و کیفری است آیا به راستی عقل سلیم میپذیرد در دوره ای که تمامی علوم تخصصی گشته است فردی بتواند ادعای جامعیت در تمامی دعاوی فوق و برتری نسبت به دیگران را داشته باشد ؟؟؟؟)                                                                                                        خلاف قانون بودن ارائه تضمین

  پس بیشتر شبیه به گزافه گویی است اگر کسی بگوید من در وکالت فلان دعوی بهترین و مجرب ترین وکیل در اصفهان هستم چرا که بهترین بودن یعنی پیروزی در تمامی دعاوی از فلان نوع که فرد در آن ادعای بهترین و مجرب ترین بودن را  دارد و الا بهترین بودن معنی ندارد و این امر عقلا از مقوله محالات است چه اینکه خود نوعی تضمینی وکالت کردن است و همگان میدانند که در وکالت تضمین دادن نتیجه به موکل عین سفاهت و کم دانشی است و خوشبختانه به مدد تکنولوژی و آگاهی عمومی مردم به سرعت به چنین افرادی اعتماد نخواهند کرد و با درایت و عقل  خود چنین ادعاهایی را به محک پرسش میکشند زیرا همانطور که بانو پروین اعتصامی شاعره بزرگ ایران زمین گفته است :

                                         حدیث خوب و بد ما نوشته خواهد شد *****زمانه را سند و دفتری و دیوانیست           
                

  در این باب و امر قصد اطناب و زیاده گویی ندارم تنها به این بسنده میکنم که همانگونه که حکیم فردوسی این راد مرد بزرگ شعر و ادب پارسی گفته است :

                                             سخن دان پرورده پیرکهن ***** بیاندیشد آنگه بگوید سخن                                     


   مطلب دوم 


  ((برداشتی عامیانه از چند واژه عامیانه))  از وکیل طلاق و وکیل مهریه گرفته تا وکیل مواد مخدر و وکیل امور ملکی به نظر شما خواننده محترم آیا این کلمات یا بهتر بگوییم ترکیب این کلمات ایرادی ندارند ؟مسلما در نگاه یک فرد عادی و ناآشنا به علم حقوق این کلمات نه تنها ایرادی ندارند بلکه یک ترکیب کاملا درست و ادبی نیز به شمار میروند ولیکن نگاه یک حقوقدان باید موشکافانه باشد ،این کلمات اگرچه در نگاه اول به نظر درست میرسند لکن بار معنایی درستی از لحاظ ترکیب ادبی ندارند فرضا منظور از وکیل مواد مخدر چیست ؟؟ یعنی آیا منظور فردی است که هم وکیل باشد و هم به انواع افیونها و شکل و شمایل تریاک ، تفاله و سوخته یا به مشتقات هروئین و متاآمفتامینها یا به قول عوام همان شیشه آگاه است ؟؟ البته که اینطور نیست پس چرا میگویند وکیل مواد مخدر ؟؟ این اشتباه یک اصطلاح عامیانه است و منظور از وکیل مواد مخدر همان یک وکیل خوب در امر دفاع از پرونده مواد مخدر است که با حذف معنوی تمام کلمات گفته شده به صورت وکیل مواد مخدر در زبان عموم مردم رواج پیدا کرده است .

  خوب و اما منظور از وکیل طلاق پس چیست ؟؟ این هم از عجایب روزگار است در نگاه اول به نظر میرسد وکیل طلاق باید فردی باشد که میخواهد بین همه جدایی افکند یا حتی بسیار شنیده ام مردم میگویند یک
  وکیل خوب مهریه میخواهم !!!یعنی ما وکیل بد مهریه هم داریم و من نمیدانستم ؟؟؟؟یا میگویند وکیل خوب حضانت یا وکیل خوب نفقه !!!!این عبارات ترکیبی اگرچه که در ذهن عوام همان نتیجه دلخواه ایشان در مورد دفاع را تداعی میکند ولیکن به همان اندازه که وکیل امور چک یا وکیل امور ملکی ناقص البیان است ناقص التعریف نیز میباشند .چرا که وکیل امور چک بیشتر به جای اینکه رفع ابهام کند ابهام افزاست مثلا وکیل امور چک چگونه چکی را و چگونه دعوی را در نظر دارد ؟؟وکیل در شکایت چک جعلی ؟؟ وکیل در شکایت چک بلامحل ؟؟ یا وکیل در مطالبه چک از ضامنین و ظهرنویسان و صادر کننده ؟؟ آیا وکیل طلاق باید خواهان طلاق باشد یا اگر فردی در یک دعوی خانواده خوانده دعوی طلاق قرار گرفت آن وکیل طلاق در زبان عموم اینجا چه وظیفه ای دارد ؟؟آیا منظور وکیل خوب در دفاع از خوانده یا در اثبات حجیت حرف خواهان طلاق منظور نظر است ؟؟

  پس شایسته است اکنون که به این ظرافت کلام آگاه میشویم از این پس بهتر است در ترکیب درست و ادبی و جامع و مانع کلمات با یکدیگر بهره بریم و بگوییم :


  وکیل خوب در امر دفاع از پرونده مواد مخدر در دادگاه انقلاب ، وکیل خوب در امر دفاع یا طرح ، دعوی طلاق در دادگاه خانواده ،وکیل خوب در امر دفاع یا طرح، پرونده مهریه در دادگاه خانواده ،وکیل خوب در امر دفاع یا طرح ، دعوی حضانت در دادگاه خانواده ،وکیل خوب در امر دفاع یا طرح ، دعوی نفقه ،وکیل خوب در امر دفاع یا طرح ، دعوی اعم از حقوقی و کیفری در خصوص چک یا مطالبه وجه چک ، وکیل خوب در امر دفاع یا طرح ، دعوی در خصوص اموال غیر منقول (زمین و امثالهم )  مطلب سوم 

   

  ((وکیل با نفوذ توهم یا واقعیت ))

   

   

  همه افرادی که نیاز به داشتن یک وکیل قدر در اصفهان و یک وکیل پرقدرت و با تجربه در اصفهان دارند خواسته یا ناخواسته هنگامی که با وکیل خوب در اصفهان مواجه میشوند این سوال را از وی میپرسند که شما چقدر صاحب نفوذ هستید یا چه مقدار نفوذ در دادگاه یا فلان شعبه حقوقی یا کیفری دارید ؟؟جواب اینگونه افراد فقط یک کلام است و آن اینکه سوال شما کاملا اشتباه است و سر و کار من صرفا با برگه ها و محتویات پرونده است .جدای از اینکه هر وکیلی ادعای نفوذ داشتن در دادگاه یا شعبه ای بکند نه تنها اینکار قانونا مستوجب تحذیر قانون گذار قرارگرفته و خود عنوان کیفری دارد ، بلکه وکیل اخلاقا حتی مسولیت دارد که چنین ادعایی را اصلا بر زبان نراند .چه اینکه وکیل صرفا باید میزان دفاع سنجی یک پرونده را در نظر بگیرد و باتمام قوا بر روی آنها مانور دفاعی انجام دهد .اکنون متوجه شدیم که نمیتوان به درخواستهایی که اینچنین از وکیل میشود وقعی نهاد . و به راحتی در خصوص پاسخ  به  پرسش این مطلب که وکیل با نفوذ در اصفهان ازتوهم یا واقعیت چیست ؟ با ضرس قاطع پاسخ دهیم که همگان بدانند وکیل با نفوذ  توهمی  بیش  نیست.