مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش اول

مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش اول

 • خانه
 • پادکست
 • مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش اول
 • مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش اول

  Share
  1574 بازدید
   

   قسمت دوم مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران را در این پادکست صوتی بشنوید.

  به طور کلی خسارت‌هایی که از فعالیت‌های دولت به بار می آید به سه دسته تقسیم می شوند:

   

  ۱· صدمات وارده به حقوق بنیادی و عمومی مردم ۲· خسارات

  وارد به واسطه فعالیت های اقتصادی دولت ۳·خسارات ناشی از عملکرد دولت در ارائه خدمات عمومی ·


   استفاده از تجربیات یک وکیل خوب و خبره در اصفهان میتواند در این خصوص به شما در آگاهی از این نهاد حقوقی کمک کند 
  مدرسه حقوق :سرکار خانم زینب کیانی