مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش دوم

مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش دوم

 • خانه
 • پادکست
 • مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش دوم
 • مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش دوم

  Share
  1907 بازدید

  قسمت اول مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران

   

   خسارات ناشی از عملکرد دولت در ارائه خدمات عمومی موضوع بحث مسئولیت مدنی دولت را تشکیل می‌دهد

  و به نظر می‌رسد تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ اولین اقدام تقنینی دربار کردن مسئولیت مدنی بر عهده دولت در حقوق ایران می باشد·

  استفاده از تجربیات خوش سابقه در اصفهان را در این زمینه فراموش نکنید.

  مدرسه حقوق :سرکار خانم زینب کیانی