بررسی ماده ۲۳۴ قانون مدنی انواع شروط ضمن قرارداد

بررسی ماده ۲۳۴ قانون مدنی انواع شروط ضمن قرارداد

 • خانه
 • ویدئو
 • بررسی ماده ۲۳۴ قانون مدنی انواع شروط ضمن قرارداد
 • بررسی ماده ۲۳۴ قانون مدنی انواع شروط ضمن قرارداد

  Share
  6889 بازدید


  مختصری در مورد ماده ۲۳۴ قانون مدنی ایران 

  چنانچه ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل را دارا شدن حق فسخ براي مشروط له بدانیم لاجرم اين شرط  خيار تخلف شرط  است و نه  خيار شرط ، اما این مورد خيار تخلف شرطي است كه برمبنای حاكميت اراده طرفین معامله و ماده ۱۰ قانون مدني به محض احراز تخلف از شرط ،حق فسخ ايجاد مي شود ونياز به الزام مشروط عليه نيست 
   

  شروط درست و معتبر قانونی که طرفین میتوانند از آنها در ضمن یک قرارداد استفاده نمایند  بر سه دسته تقسیم بندی میشوند که عبارت است از شرط صفت و شرط فعل و شرط نتیجه

  بهره گیری از دانش و تماس با وکیل علیرضا شیشه گر میتواند در استفاده مناسب از این نهاد حقوقی و قانونی در یک قرارداد به شما آگاهی کامل و کافی را ارائه نماید.