بررسی ماده ۲۳۴ قانون مدنی انواع شروط ضمن قرارداد

بررسی ماده ۲۳۴ قانون مدنی انواع شروط ضمن قرارداد

 • خانه
 • ویدئو
 • بررسی ماده ۲۳۴ قانون مدنی انواع شروط ضمن قرارداد
 • بررسی ماده ۲۳۴ قانون مدنی انواع شروط ضمن قرارداد

  Share
  1213 بازدید
   

  بررسی ماده ۲۳۴ قانون مدنی انواع شروط ضمن قرارداد 
   

  شروط درست و معتبر قانونی که طرفین میتوانند از آنها در ضمن یک قرارداد استفاده نمایند  بر سه دسته تقسیم بندی میشوند که عبارت است از شرط صفت و شرط فعل و شرط نتیجه

  بهره گیری از دانش یک وکیل خوب در اصفهان میتواند در استفاده مناسب از این نهاد حقوقی و قانونی در یک قرارداد به شما آگاهی کامل و کافی را ارائه نماید.