ارزیابی ادله اثبات دعوی

ارزیابی ادله اثبات دعوی

 • خانه
 • پادکست
 • ارزیابی ادله اثبات دعوی
 • ارزیابی ادله اثبات دعوی

  Share
  1559 بازدید
   

  در هر پرونده ای اعم از حقوقی و یا کیفری و یا حتی پرونده های امور حسبی جهت احقاق حق و بررسی دعوی نیاز است که ابتدا یک سری از ادله و دلایل طرفین بررسی و شنیده و سپس اتخاذ تصمیم انجام گیرد .

  در این روند اهم ادله ابتدا

  اقرار ،سوگند ،شهادت شهود ،نظر کارشناسی ،تحقیق و معاینه محل و نیز هرگونه دلیل که از لحاظ عقلی و شرعی و قانونی مورد پذیرش باشد مطمح نظر دادگاه قرار خواهد گرفت .


  در این روند آگاهی کامل به حقوق مسلم فرد و امکان ادله ابرازی با بهره مندی از تجربیات وکیل خوب در اصفهان و وکیل پایه یک دادگستری اصفهان  مسلما برای پیروزی شما موثر خواهد شد.
  مدرسه حقوق : جناب آقای سید محسن قائم فرد