حمایت کیفری از شهود و بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بخش اول

حمایت کیفری از شهود و بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بخش اول

 • خانه
 • پادکست
 • حمایت کیفری از شهود و بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بخش اول
 • حمایت کیفری از شهود و بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بخش اول

  Share
  1000 بازدید


  شنیدن بخش دوم پادکست صوتی ⇔ حمایت کیفری از شهود و بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بخش دوم

   همه چیز در باب شهادت کذب را در این مقاله بخوانید                                              


   یکی از مهمترین حقوق انسانی و اخلاقی بزه دیده که باید در مراحل آغازین فرایند پرونده کیفری مورد توجه قرار گیرد پرداختن به تامین امنیت وی و شهود اوست ،تامین امنیت به منزله کاهش نگرانی های بزه دیدگان ، حفاظت از هویت و زندگی خصوصی او و حمایت از شهود آنها میباشد .


  احساس نا امنی در بزه دیده ممکن است به شکل یک بحران ،آسیب روانی یا درد و رنج عاطفی ظاهر گردد .
  این  حالت در مورد شهود بزه دیدگان نیز صادق است و عدم امنیت ایشان ممکن است آنها را از اقامه شهادت در محکمه باز دارد .بنابراین بایستی با اقدامات حفاظت از شهود آنها را دلگرم نمود .


  بزه دیده و شهود او به عنوان یکی از بهترین منابع اطلاعتی در باب رخداد مجرمانه محسوب میشوند، فلذا حمایت از بزه دیده و شهود وی بیش از پیش اهمیت یافته است .

   

    

  مدرسه حقوق جناب آقایان : رضا دانش نیا ، محمد اقبالی