مالی یا غیرمالی بودن ابطال رای داور

مالی یا غیرمالی بودن ابطال رای داور

 • خانه
 • پادکست
 • مالی یا غیرمالی بودن ابطال رای داور
 • مالی یا غیرمالی بودن ابطال رای داور

  Share
  206 بازدید

   در این گفتار به این میپردازیم که آیا ابطال رای داور مالی یا غیر مالی میباشد .

  این مهم از این باب بررسی میشود که در امر پرداخت هزینه دادرسی تاثیر دارد که این امر یعنی مالی یا غیر مالی بودن موافق و مخالفانی نیز دارد .