شرط داوری و یک رای در این باب

شرط داوری و یک رای در این باب

 • خانه
 • پادکست
 • شرط داوری و یک رای در این باب
 • شرط داوری و یک رای در این باب

  Share
  3432 بازدید

   

   با بروز اختلاف بین طرفین قرار داد که در آن شرط داوری گنجانده شده به داوری رجوع میکنند.

  در قانون آئین دادرسی مدنی ایران نیز مبحثی به داوری و چگونگی کارکرد و استفاده از این نهاد اختصاص داده شده و کتب متعددی نیز در زمینه داوری از سوی حقوقدانان نگاشته شده است.


   یکی از روش‌هایی که از قدیم در خصوص حل اختلاف مورد استفاده قرار می‌گرفته، مراجعه به ریش سپیدان قبیله و یا قوم جهت حل اختلافات افراد بوده . امروزه در کنار مراجعه به دادگستری افراد با استفاده از شرط داوری  از این روش به شکل همان روش قدیمی البته نه به صورت مصالحه بلکه به نوعی قضاوت خصوصی تن میدهند . این روش، امروزه یکی از راه‌های حل‌وفصل اختلافات در دعاوی، به خصوص دعاوی تجاری، قلمداد میشود .
   
  حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری محاسن بسیار زیادی دارد. از جمله :

  سرعت در احقاق حق و کم هزینه بودن آن است                   

                                                                                    (( وکیل خوب اصفهان علیرضا شیشه گر ))  قرارداد داوری توافقی است بین طرفین که اساس کار داوری بر آن مبتنی است. به همین جهت، شرایط عمومی قراردادها در مورد آنها قابلیت اعمال را دارد. قرارداد بین داور و طرفین اختلاف داور را مکلف می سازد که اقدامات ضروری را در جریان داوری به عمل آورد.


  مدرسه حقوق : جناب آقای علیرضا شمس اژیه