مالی یا غیرمالی بودن ابطال رای داور

مالی یا غیرمالی بودن ابطال رای داور

 • خانه
 • پادکست
 • مالی یا غیرمالی بودن ابطال رای داور
 • مالی یا غیرمالی بودن ابطال رای داور

  Share
  1637 بازدید

   در این گفتار به این میپردازیم که آیا ابطال رای داوری مالی یا غیر مالی میباشد .

  این مهم از این باب بررسی میشود که در امر پرداخت هزینه دادرسی تاثیر دارد که این امر یعنی مالی یا غیر مالی بودن موافق و مخالفانی نیز دارد .
  مدرسه حقوق : سرکار خانم نسیم پرستگاری