گواهی های حقوقی و متفرقه

گواهی های حقوقی و متفرقه

 • خانه
 • گواهیها ، آراء
 • گواهی های حقوقی و متفرقه
 •  
     
     
       گفتمان وکیل خوب در اصفهان پیشرفت مدام و مستمر بوده و در این راستا همان گونه که مشاهده میفرمایید در این شرایط بیماری همه گیری کرونا و COVID19 با ریسک بالا و طی کلاسهای متعدد در خصوص مبحث بسیار مهم داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و با قبولی در امتحانات متعدد گواهی ذیل در خصوص داوری به اینجانب اعطاء گردید .

  گواهی داوری