بررسی ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی در باب مهریه

بررسی ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی در باب مهریه

 • خانه
 • ویدئو
 • بررسی ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی در باب مهریه
 • بررسی ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی در باب مهریه

  Share
  4745 بازدید
   

  هیچگاه منظور از مطالبه مهریه از سوی زوجه به معنای درخواست طلاق نیست .حسب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و البته حسب ماده۱۰۷۸ مدنی هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.حتی اضافه کردن شرطی در شروط ۱۲ گانه قباله نکاح نیز در خصوص عدم مهریه برای زوجه معتبر نخواهد بود .

  در این خصوص بایستی گفت توافق زن و مرد در خصوص مهریه در مقایسه با عقد نکاح یک قرارداد تبعی می باشد و باید شرایط اساسی صحت معامله در قرار دادن مهریه نیز رعایت گردد و به جهت اهمیت و ارزش بنیان خانواده و نیز عقد نکاح بنابراین است که هرگاه مهریه فاقد یکی از شرایط صحت باشد باطل بوده ولیکن عقد نکاح دائم صحیح خواهد بود و از این راه خللی بر عقد نکاح دائم وارد نخواهد آمد.

  این اشتباه برداشت از سوی زوجین میتواند موجب سوق آنها به سوی طلاق باشد .در این خصوص مشاوره حقوقی رایگان با
  یک وکیل خوب در اصفهان میتواند به شما کمک کند.