اینفوگرافی شروط ۱۲ گانه قباله نکاح

اینفوگرافی شروط ۱۲ گانه قباله نکاح

 • خانه
 • اخبار
 • اینفوگرافی
 • اینفوگرافی شروط ۱۲ گانه قباله نکاح

 • اکثر اوقات برای مردم این سوال پیش می آید که شرایط ۱۲ گانه مندرج در قباله ازدواج چیست؟ و چه مفهومی دارد؟ آیا این شرایط قابل اعمال است؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ آیا محاکم به این شرایط توجه می نمایند؟ آیا اگر آقایان حاضر به امضای این شرایط نگردند حقوقی از بانوان پایمال می گردد؟

   جهت روشن شدن هرچه بیشتر این موضوع شرایط مزبور را عیناً عنوان نموده و هریک از آنها را توضیح می دهیم تا به هر شبهه‌ای در این خصوص پاسخی داده باشیم.

   

   سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هر دوی آنها رسیده باشد.

  با کلیک بر روی اینفوگرافیکهای اول و دوم در باب شروط ضمن عقد نکاح  میتوانید عکسهای بیشتری را در این زمینه ببینید    

   اینفوگرافیک سوم  شروط ۱۲ گانه مندرج در قباله نکاح                                                                                

   

   

  اینفوگرافیک سوم شروط ۱۲ گانه مندرج در قباله نکاح


  اینفوگرافیک چهارم  شروط ۱۲ گانه مندرج در قباله نکاح

  اینفوگرافیک چهارم شروط ۱۲ گانه مندرج در قباله نکاح

  در چه مواردی زن میتواند از دادگاه درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه نماید؟

  ۱. استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام به تادیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد. لازم به ذکر است نفقه شامل خرجی زن از جمله خوراک، پوشاک و مسکن و لباس و غیره می باشد.

  ۲. سوء معاشرت یا رفتار ناشایست زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید. جهت اطلاع بیشتر میتوانید در مورد این شرط به قسمت آراء دادگاه خانواده که یک نمونه رای در این خصوص را در این صفحه آورده ایم مراجعه کنید .

  ۳. ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

  ۴. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

  ۵. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

  ۶. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و مجازات در حال اجرا باشد.

  ۷. اعتیاد زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوج دشوار باشد.

  ۸. زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند تشخیص ترک زندگی خانوادگی تشخیص عذر موجه با دادگاه است یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

  ۹.محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرم که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و مرد و موازین دیگر با دادگاه می باشد .

  ۱۰ .در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

  ۱۱. در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود .

  ۱۲.زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

  علاوه بر موارد فوق زن میتواند در صورت موافقت شوهر موارد زیر را در قباله نکاح بگنجاند یک حق سکنی اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می نماید دو حق تحصیل زوجه به عدم اشتغال و نیز هرگونه شرطی که مغایر اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد. و نیز هرگونه شرطی که دوام زوجیت را متزلزل ننمایند.

  لازم به ذکر است در صورتیکه صداق زن ملک غیر منقول باشد باید ملک مذکور مطابق مقررات در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد بعد از ثبت در دفتر اسناد رسمی شماره دفتر و تاریخ ثبت به وسیله سردفتر و نماینده دفتر اسناد رسمی باید در این صفحه قید و امضا شود.

  تماس با وکیل پایه یک دادگستری اصفهان با تعداد کثیری پرونده های موفق در دادگاه خانواده اصفهان   کاربرد شرایط ۱۲ گانه مندرج در قباله ازدواج چیست؟

  آیا صرف عمل نکردن مرد به هر یک از شرایط می تواند دلیلی برای زن محسوب شود تا بر مبنای آن درخواست طلاق کند ؟آیا زن به راحتی میتواند طلاق بگیرد ؟یا اینکه کلیه مراحل قانونی طلاق را باید مانند سایر موارد عادی طی نماید؟

  پاسخ: با تحقق یکی از شرایط ۱۲ گانه و اثبات آن در دادگاه زن میتواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید. لازم به ذکر است که در پایان هر بند از قباله و سند نکاح، زن و مرد خواهان ازدواج تایید مندرجات موجود در آن بند را با امضاء خویش قبول می نمایند.

   
  بازدید: 1684تاریخ انتشار : 1402/07/01