بررسی ماده ۱۸۰ از قانون آئین دادرسی کیفری ایران

بررسی ماده ۱۸۰ از قانون آئین دادرسی کیفری ایران

 • خانه
 • ویدئو
 • بررسی ماده ۱۸۰ از قانون آئین دادرسی کیفری ایران
 • بررسی ماده ۱۸۰ از قانون آئین دادرسی کیفری ایران

  Share
  894 بازدید
   

  بررسی ماده ۱۸۰ از قانون آئین دادرسی کیفری ایران

   

  یکی از اختیاراتی که قانون گذار جهت بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی ذکر کرده است استفاده از صدور حکم جلب متهم پیش از احضار وی به دادسرا میباشد.

  همچنین در این باب چنین تجویزی نیز برای محاکم کیفری یک نیز در جرایم مهم چنین اختیاری از سوی قانون گذار پیش بینی شده است .

     ((استفاده از تجربیات یک وکیل کیفری خوب در اصفهان میتواند در این خصوص برای شما مفید واقع گردد))