بررسی حقوقی ترمیم پرده بکارت بخش دوم

بررسی حقوقی ترمیم پرده بکارت بخش دوم

 • خانه
 • پادکست
 • بررسی حقوقی ترمیم پرده بکارت بخش دوم
 • بررسی حقوقی ترمیم پرده بکارت بخش دوم

  Share
  3206 بازدید

  برای شنیدن بخش اول بررسی حقوقی ترمیم پرده بکارت اینجا کلیک کنید 

   نظر فقهای گروه سوم مبنی بر جواز مشروط به اعمال جراحی ترمیم پرده بکارت بیش از باقی نظرات به واقعیات شرعی و اجتماعی جامعه ایران نزدیکتر است و در حقوق ایران نیز بایستی گفت که نظریه جواز مطلق و غیر موقعیت بیش از سایر نظرات منطبق با اصول حقوقی از جمله اصل برائت و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها میباشد.


  وکیل برتر اصفهان  در پرونده های خانواده طلاق و مهریه ،حضانت ،نفقه همسر و فرزندان  وکیل جرایم رایانه ای و اینترنتی اصفهان ،بهترین وکیل فضای سایبری در اصفهان 

    مدرسه حقوق : جناب آقایان کیومرث کلانتری، قهرمان کریمی