تدلیس در نکاح و تخلف از شرط صفت در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی

تدلیس در نکاح و تخلف از شرط صفت در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی

 • خانه
 • ویدئو
 • تدلیس در نکاح و تخلف از شرط صفت در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی
 • تدلیس در نکاح و تخلف از شرط صفت در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی

  Share
  2788 بازدید

   

  این ماده شامل تدلیس و تخلف ازشرط صفت در حین ازدواج را شامل میشود 

  تدلیس هنگامی مصداق میابد که سوء نیت و قصد فریب وجود داشته باشد مثلا یک نفر به قصد تقلب یکی از عیوب مذکور در قانون را مخفی کند و یا خود را دارای صفتی قلمداد کند که مورد توافق طرفین بوده است .و این در حالی است که کلا فاقد چنین صفتی باشد .


  بهترین وکیل خانواده اصفهان آقای علیرضا شیشه گر با صدها پرونده پیروز در زمینه دعاوی خانوادگی 


  نکته مهم اینجاست که تدلیس حتی از جانب شخص ثالث نیز امکان پذیر میباشد .در این حالت فرد فریب خورده در عقد ازدواج میتواند به فرد فریب دهنده رجوع کند و کلیه خسارات مادی و معنوی را مطالبه گر شود .