رجوع از هبه ماده ۸۰۳ قانون مدنی

رجوع از هبه ماده ۸۰۳ قانون مدنی

 • خانه
 • ویدئو
 • رجوع از هبه ماده ۸۰۳ قانون مدنی
 • رجوع از هبه ماده ۸۰۳ قانون مدنی

  Share
  2748 بازدید
   


  عقد هبه دارای ۳ رکن میباشد : اول : شخص واهب (مال دهنده ) دوم : شخص متهب (مال گیرنده ) سوم : مال موضوع هبه 

  واهب فردی است که مال خودش را به صورت مجانی به دیگری تملیک نماید . و متهب فردی است که مال واهب اصولا به رایگان به تملک او در می آید.عین موهوبه همان مالی است که از مالکیت هبه کننده جدا شده و به مالکیت فرد هبه شونده در می آید.

  و اما در قانون مدنی 
  هبه تحت شرایطی در ماده ۸۰۳ قابل رجوع دانسته شده و این مورد یعنی رجوع از هبه از دعاوی رایج در دادگستری بوده و بعضا معمولا بین زوجین و در تحت شرایط پرونده های خانواده که زوجین علیه یکدیگر مطرح مینمایند ممکن است چنین دادخواستی نیز مطرح کنند و البته دلایل مطروحه و دیگر موارد آن از نکات بسیار مهم در پیشبرد و اثبات چنین پرونده هایی به شمار میرود.


  وکیل ملکی و حقوقی اصفهان آقای علیرضا شیشه گر در صورت لزوم شما را با دلائل اثباتی در چنین پرونده هایی را آشنا میسازد .  ماده ۸۰۳- بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

  ۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

  ۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

  ۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا" مثل اینکه متهب به واسطه فلس مهجور شود، خواه اختیارا" مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.