حمایت کیفری از کودکان در برابر هرزه نگاری بخش دوم

حمایت کیفری از کودکان در برابر هرزه نگاری بخش دوم

 • خانه
 • پادکست
 • حمایت کیفری از کودکان در برابر هرزه نگاری بخش دوم
 • حمایت کیفری از کودکان در برابر هرزه نگاری بخش دوم

  Share
  98 بازدید
   
  صنعت هرزه نگاری به خصوص در مورد کودکان سابقه چند ساله دارد و اکنون نیز رو به گسترش رفته و تمامی وسایل ارتباطی مدرن را جهت اشاعه بیشتر به کار می گیرد فلذا وضع سیاست های جدیدی از طرف دولت ها و سازمان های بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد را در این زمینه بیش از پیش می طلبد.

  قسمت اول این مقاله را می‌توانید دراینجا بشنوید