وکالت امور حقوقی

وکالت امور حقوقی

 • خانه
 • وکالت امور حقوقی
 •  

  ۳ نکته مهم در باب پرونده های حقوقی 


   

  ۱-استفاده از ظرفیت سازش پذیری افراد 

   

   سفارش همیشگی من به تلاش و کوشش جهت آشتی سازی بین طرفهای درگیر در پرونده که یک وکیل خوب حقوقی در اصفهان  آن را از زمره اخلاقیات خود محسوب میکند و همواره تاکید دارد که هر طور شده  حداقل  یک جلسه دوستان و معتمدین طرفهای درگیر را ترغیب به آشتی دادن دوستان خود بنماید .کمترین فایده تلاش جهت سازش ایجاد نوعی حس درک و همدردی بین شما و موکلتان است .

  البته اصرار بیش از اندازه هم در این باب میتواند موکلتان را به شما بد گمان کند و به توهم ذهنی او دامن بزند که حتما وکیلم طرف را میشناسد یا خدایی نکرده میخواهد در احقاق حقوق من کوتاهی کند و هزاران فکر دیگر که بر سر انسان جایز الخطا در آنی میرسد و انسان ناگزیر به آنها فکر میکند ولو ناخواسته .


  ۲- اشراف به دلایل له و علیه موکل 


  مسلما اشتباه است اگر فکر کنیم ما و موکل ما همیشه برنده است .هرچند طرف دعوی موکل انسان عامی و بیسوادی هم باشد باید باز هم به همه جوانب پرونده با دقت نگاه کرد و دلایل موکل را از هر نوع که هست سنجید . که حکما و قدما گفته اند دشمن را کوچک شمردن از نشانه های سفاهت است.نکته مهم در پرونده های حقوقی اشراف به وضعیت موکل است ، یعنی سنجیدن تمام دلایل به له و علیه موکل یعنی ابتدا در هنگام مشاوره از وی بخواهد بی کتمان آنچه میداند را به وی بگوید اعم از اینکه چه دلایلی را موکل به نفع یا به ضرر خودش میپندارد از او بخواهد بی کم و کاست و کامل و تکمیل هر آنچه به قول معروف در آستین دارد را رو کند 

  بعد از این مرحله چنانچه پرونده موکل در جریان دادگاه باشد بایستی ابتدا فقط یک حق مطالعه پرونده از موکلش گرفته و به دادگاه جهت مطالعه برود اینکار ۲ فایده دارد ۱ -هم میزان صداقت موکل را با وکیل میفهمد  که چقدر راستگو بوده و در دفتر آنچه به وکیل گفته با آنچه وکیل در پرونده خوانده چه میزان همسان است و ۲-  اینکه میتواند با چشمی باز با بررسی برگه های پرونده نسبت به ماهیت مدارک و اسناد موجود مداقه کند. و با قبول وکالت از موکل خود تدارک دفاع ببیند .

  وکیل حقوقی خوب در اصفهان باید چنانچه موکل پیش از دادخواست هم به او رجوع کرد عینا مثل مرحله بعد از دادخواست در دادگاه که خدمت شما عرض نمودم به ارزیابی ادله موکل خویش بپردازد


  ۳: ذات وکالت ضمانت پذیر نیست 


  هیچگاه توقع موکل را بیخود کم یا زیاد نکنید چرا که وکیل مسوول به نتیجه نیست ولی مسوول به تلاش و پیگیری است و اجرت حق الوکاله هم جهت صرف حتمی شدن کار به وکیل تعلق نمیگیرد بلکه وکیل اجرت علم و عمل و ابتکار خود در پرونده و پیشبرد آن را از موکلش دریافت میدارد.


  چه اینکه تضمین دادن به نتیجه نه تنها اخلاقا بلکه از ؛لحاظ اعمال وکالتی نیز مستوجب عقاب است ،پس سودی ندارد گفتن امری که جز ذات خداوند پاک کسی انتهای آن را نمیداند و البته وکیل هم نباید موکل را که دلایل محکمه پسندی دارد نا امید دارد که نا امیدی از لطف خداوند از انسان شایسته نیست .