اینفو گرافیکهای حقوقی

اینفو گرافیکهای حقوقی

 • خانه
 • اینفو گرافیکهای حقوقی
 •  

  این قسمت در تداوم عکسها تکمیل میگردد :

  بخش نخستین :


  امروزه جایگاه و ارزش مندی عکسها بر کسی پوشیده نیست به طور مثال یک عکس ساده در باب اسناد تجاری هزاران بار شاید گویا تر از یک مقاله حقوقی در خصوص ظهرنویسی برای مخاطب جذابیت داشته باشد .بنابراین بهترین روش در تعامل با مخاطب ایجاد انگیزه در وی جهت یادگیری سریع و آسان و کمک به وی جهت فهم عمیق مسائل بعضا غامض و پیچیده حقوقی و کیفری و خانواده میباشد .

  از این رو یک عکس گویای حقوقی و یا یک مطلب
  اینفوگرافیک خانواده بسیار ارزشمند بوده در تعمیق و جذابیت فراموش نشدنی موضوع مورد بحث موثر واقع میگردد .


  در ادامه به توضیحی در خصوص اینفوگرافیک و معنی آن میپردازیم :


  اینفوگرافیک ، از جمع ۲ واژه  اینفو در معنای اطلاعات و همچنین گرافیک  یعنی عکس به معنای اعم کلمه است و به عکسی که با نگاه کردن به آن هرگونه آگاهی کامل ،کافی و مناسب را در ارتباط با مفهوم مورد نظر و نیز مقایسه های ، آماری و یا هرگونه اطلاعات را در قالب یک عکس و تصویر و با استفاده از جلوه های گرافیکی، نمودارها و شکلکهای مناسب اعم از آیکون ها به همراه تصاویر مرتبط با موضوع جهت یادگیری و آموزش آسان و ساده و جذاب تهیه شود را گویند .و هدف از آن ارتباط بصری با مخاطب جهت فهم عمیق مطالب آموزشی است .


  در این قسمت سعی میکنیم به دلیل اهمیت مباحث حقوقی و نیز تعمیق مطالب عکسهای اینفوگرافیک حقوقی را در موضوعات مختلف حقوقی تقدیم شما خوانندگان ارجمند نماییم .امید آن داریم که مورد قبول و پسند شما واقع شود.

  ((نکته مهم به دلیل کیفیت بالای عکسها چنانچه با رایانه دیده شود بهتر بوده وگرنه در صورتی که با گوشی همراه عکسها را مشاهده میکنید با نگه داشتن انگشت بر روی عکس آنرا در یک صفحه جدید از مرورگر خود باز کنید تا قابل خواندن باشد.))                                                                 اینفوگرافیک اول شروط ۱۲ گانه مندرج در قباله نکاح 


  اینفوگرافیک شرایط ۱۲ گانه مندرج درقباله ازدواج قسمت اول

                                                                              اینفوگرافیک دوم شروط ۱۲ گانه مندرج در قباله نکاح


   اینفوگرافیک دوم شروط ۱۲ گانه مندرج در قباله نکاح