ژنو ساید تعریف یا تحریف

ژنو ساید تعریف یا تحریف

 • خانه
 • ویدئو
 • پادکست
 • ژنو ساید تعریف یا تحریف
 • ژنو ساید تعریف یا تحریف

  Share
  192 بازدید
    ژنو ساید به معنای براندازی و قتل عام یک گروه کامل است و به آن عنوان جرم ارتکاب همه جرایم میدهند . 

  لکن به دلیل بسیاری ملاحظات سیاسی و فرهنگی در جامعه بین الملل هنوز اثبات ارتکاب آن از دشوارترین جرایم است ،و نیز توافق کامل و جامعی بر سر تعریف آن انجام نگرفته است .


  این عملیست که هنوز جامعه بین الملل در گیر آن است و از جنگ جهانی دوم به بعد بیش از پیش در خصوص آن تحقیقات ومباحثی متعدد رخ داده است .

   ژنو ساید تعریف یا تحریف

   پادکست
   بازدید: 191

   آزادی تحت نظارت الکترونیکی

   پادکست
   بازدید: 120