نمونه آرا دادگاهها

نمونه آرا دادگاهها

 • خانه
 • گواهیها ، آراء
 • نمونه آرا دادگاهها
 •  نمونه رأی دادگاه در خصوص تبرئه موکل در قسمت جنبه عمومی جرم در بزه ضرب و جرح

  رای دادگاه ۱۰۵ کیفری دادنامه ۱۰۵ کیفری دو

  نمونه رأی دادگاه قبل و بعد از واخواهی تبدیل ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و دیه به حکم تبرئه موکل 

   رای غیابی قبول واخواهی


  رای در پرونده های حقوقی 


  دادنامه ۲۴ حقوقی

  نمونه رای دادگاه حقوقی در خصوص رد تقاضای اعسار خواهان و به نفع موکل من که خوانده دعوی اعسار بود 


  نمونه دادنامه در خصوص آدم ربایی و انتشار تصاویر مستهجن 

  نقض قرار محکومیت کیفری فیلم مستهجن
  در این پرونده که ۲ فرد مجرم و مردم آزار دختر جوانی را مورد آدم ربایی و تعرض قرارداده بودند و در حین انجام عمل شنیع خود با گوشی موبایل از دخترک عکس و فیلم هم تهیه کرده بوده و وی را به افشای فیلم و تصویر مستهجن تهدید میکردند و از این طریق جهت اخاذی و سوء استفاده های بعدی راه خود را هموار می دیدند ، اگرچه که موکل در بدو امر با کمال تعجب در مرحله دادسرا با قرار منع تعقیب صادره مواجه شده بود.


  پس از اعطای وکالت به اینجانب و با اعتراض به قرار صادره در فرجه ۱۰ روزه ابتدا قرار منع تعقیب صادره جهت ضبط و انتشار تصاویر مستهجن نقض و سپس قرار جلب به دادرسی متهمین صادر شده و با ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به دلیل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی در این مورد ،حکم محکومیت مجرمین صادر گردید و البته دردادگاه کیفری یک اصفهان نیز جهت آدم ربایی برای مجرمین محکومیت سختی صادر گردید .


  که در شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور نیز حکم جهت احد از مجرمین عینا تایید و جهت دیگری به شعبه هم عرض کیفری یک اصفهان ارسال گردید که شعبه دوم هم عرض نیز رای قبلی را تأیید کرده و این رای مجددا با اعتراض محکوم علیه به دیوان عالی کشور ارسال و عینا تأیید شد .تا با نگاه تیز بین قضات شریف مصداقی عینی باشد بر این آیه  شریفه که قوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کانَ زَهُوقاً﴾ (الاسراء: ۸۱) ترجمه آیه: (
  وبگو که حق آمد وباطل نابود شد که همانا باطل محو شدنی وسزاوار نابودی است .

  در قسمتهای بعدی دادنامه های دیوان عالی کشور و نیز شعبه سوم کیفری یک اصفهان در خصوص آدم ربایی و رابطه نامشروع غیر از زنا تقدیم حضورتان خواهد گردید .