صلاحیت محاکم کیفری یک

صلاحیت محاکم کیفری یک

 • خانه
 • ویدئو
 • صلاحیت محاکم کیفری یک
 • صلاحیت محاکم کیفری یک

  Share
  1126 بازدید

   
  در ماده ۳۰۲ از قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص صلاحیت محاکم کیفری یک چنین ذکر گردیده که به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:

   الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات ب- جرائم موجب حبس ابد پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه

  کامل یا بیش ازآن ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

  لکن دیگر جرایم عمومی از جمله انواع سرقت عادی ،خیانت در امانت ،ضرب و جرح در محاکم کیفری دو رسیدگی میگردد .  برای آگاهی بیشتر میتوانید با وکیل خوب در اصفهان و بهترین وکیل اصفهان از نظر مردم از طریق شماره گیری شماره تلفن مشاوره حقوقی رایگان اصفهان و

  همچنین وکیل خانواده در اصفهان ،وکیل جرایم رایانه ای اصفهان ، وکیل ملکی اصفهان ،وکیل امور کیفری اصفهان همراه شوید.